पदाधिकारियों की सूची
सत्र 2014-2017
कार्यकारिणी
1. अध्यक्ष श्री. मिठ्ठालाल जी गन्ना कटार मुम्बई मो.नं. 09322121627
2. उपाध्यक्ष श्री. लादूलाल जी बाफना झडोल भीलवाडा मो.नं. 09840177330
3. उपाध्यक्ष श्री. सुखलाल जी पीतलिया टॉडगढ बैंगलुरु मो.नं. 09844311711
4. महामंत्री श्री. नरेन्द्रकुमार जी तातेड धानीन मुम्बई मो.नं. 09069088969
5. सहमंत्री श्री. गौतम जी कोठारी टॉडगढ नई मुम्बई मो.नं. 08940303000
6. सहमंत्री श्री. तनसुखलाल जी नाहर दीवेर चैन्नई मो.नं. 09444322223
7. कोषाध्यक्ष श्री. गेहरीलाल जी कोठारी ज्ञानगढ मुम्बई मो.नं. 09820296223
8. लेखाध्यक्ष श्री. भगवतीलाल जी लोढा सलोदा मुम्बई मो.नं. 09820197829
9. संगठनमंत्री श्री. महावीर जी गेलडा टॉडगढ चैन्नई मो.नं. 09444078531
10. प्रचारमंत्री श्रीमती संगीता जी सिंधी श्री डुंगरगढ मुम्बई मो.नं. 09870199788
11. सदस्य अशोककुमार जी नाहटा किराडा मुम्बई मो.नं. 09821169488
12. सदस्य श्री. हंसमुखभाई मेहता वाव मुम्बई मो.नं. 09320550211
13. सदस्य शश्री. सुरेशकुमार जी दक चीताम्बा बैंगलुरु मो.नं. 09448383315
14. सदस्य श्री. कमलेश जी वागरेचा कोठारिया मुम्बई मो.नं. 09820648457
15. सदस्य श्री. दलपत जी बाबेल ठीळरवास मुम्बई मो.नं. 09892388768
16. सदस्य श्री. रमेशचंद जी मूथा काछबली नाथद्वारा मो.नं. 09829147410
17. सदस्य श्री. बिलकुमार जी सोनी सोजत रोड मुम्बई मो.नं. 09323739065
18. सदस्य श्री. नवरतनमल जी गन्ना कटार मुम्बई मो.नं. 09820054045
19. सदस्य श्री. निर्मलकुमार जी श्रीश्रीमाल खिंवाडा मुम्बई मो.नं. 09820163458
20. सदस्य श्री. राजेंद्रकुमार जी मुणोत बोराणा मुम्बई मो.नं. 09833869950
21. सदस्य श्री. धनराज जी सिंधी श्री डुंबरगढ मुम्बई मो.नं. 09821098265